Aixam Vision

Ajokortit

Mopokortti on pakollinen vuonna 1985 tai sen jälkeen syntyneille mopoilijoille. Mopokorttia ei vaadita, jos olet täyttänyt 15 vuotta ennen 1.1.2000.

Kevyen nelipyörän – joihin mopoautot kuuluvat – kuljettamiseen vaaditaan kuitenkin aina vähintään mopokortti.

Mopokortin hankkiminen muuttui 1.6.2011
Vuoden 2011 kesäkuun alussa mopokortin hankkiminen muuttui. Opetuksesta tuli pakollista ja kuljettajantutkintoon tuli teoriakokeen lisäksi myös käsittelykoe tai ajokoe.

Mitä mopokortilla saa ajaa?
Mopokortilla saat ajaa kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja (enimmäisnopeus 45 km/h ja moottorin tilavuus 50 cm3) sekä kevyttä nelipyörää.

Pienitehoista polkimellista mopoa (enimmäisnopeus 25 km/h) saa ajaa ilman mopokorttia. Kuljettajan pitää silti olla vähintään 15-vuotias.

Rikkomukset rekisteriin
Mopoilijan liikennerikkomukset rekisteröidään. Toistuvat rikkomukset johtavat ajokieltoon. Jos mopoa kuljettaa ilman vaadittua ajokorttia, seurauksena on sakkoja. Lisäksi henkilölle ei voida myöntää ajokorttia ainakaan vuoteen. Näin myös esimerkiksi moottoripyörän tai auton ajokortin hankkiminen voi lykkääntyä.

Kesäkuun alussa 2011 mopokortin hankkiminen muuttui ja sen tuomat uudet vaatimukset koskevat kaikkia mopokortin suorittajia 1.6.2011 jälkeen riippumatta siitä, milloin tutkinto on aloitettu.

Mopokortin hankkiminen

1) Paperit poliisille
Mopokortin saaminen edellyttää ajokorttilupaa. Sen myöntää poliisi.

Ajokorttilupaa haetaan asuinpaikan poliisilta. Hakemukseen tarvitaan:

  • lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus
  • kaksi passivalokuvaa
  • huoltajien suostumus

Lisäksi täytetään lomake, jossa hakija ilmoittaa, ettei hänellä ole entuudestaan ajokorttia tai ajokieltoa. Samalla maksetaan ajokorttilupamaksu. Hakijalla on myös oltava vakituinen asuinpaikka Suomessa.

2) Opetus
Mopokoulutus sisältää teoria-, käsittely- ja ajo-opetusta. Ajo-opetusta voi antaa vasta kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta. Opetuksen sisällöstä voi lukea opetussuunnitelmista.

Mopokoulutusta järjestävät autokoulut ja muut luvan saaneet kouluttajat. Opetuksen voi saada myös opetusluvalla.

3) Kuljettajantutkinto
Mopotutkinto on läpäistävä ennen mopokortin saamista. Kuljettajantutkintoon pääsee 15 vuotta täyttänyt ja ajokorttiluvan sekä opetuksen saanut henkilö. Tutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestä (esim. passi).

Mopotutkintoja järjestävät paikalliset kuljettajantutkinnon vastaanottajat. Ajan teoriakokeeseen voi varata sen jälkeen kun ajokorttilupa on myönnetty ja teoriaopetus on saatu.

Kaksipyöräisen mopon tutkinto sisältää teoria- ja käsittelykokeen. Kevyen nelipyörän tutkinto sisältää teoria- ja ajokokeen liikenteessä. Käsittely- tai ajokokeeseen pääsee vasta, kun vaadittava opetus ja teoriakoe on suoritettu.

Teoriakoe

Teoriakokeessa on sanallisia kysymyksiä ja liikennetilannetehtäviä.

Teoriakoe suoritetaan tietokoneella, joka opastaa, testaa ja antaa palautteen automaattisesti.

Sanallisissa kysymyksissä on aiheita mopoiluun liittyvästä paperisodasta (vakuuttaminen, rekisteröinti jne.), mopoilijan ja mopon varusteista ja mopolla ajamiseen liittyvistä liikennesäännöistä. Lisäksi sanallisissa kysymyksissä on 2 liikennemerkkitehtävää. Opettele siis liikennemerkit. Sanallisissa tehtävissä aikaa on käytettävissä 30 sekuntia/tehtävä.

Liikennetilannetehtävissä on mopoilijan näkökulmasta otettu liikenteestä kuvia. Liikennetilannetehtävissä aikaa on käytettävissä 10 sekuntia/tehtävä.

Käsittelykoe

Kaksipyöräisellä mopolla suoritetaan käsittelykoe.

Käsittelykoe koostuu kolmesta tehtävästä ja mopon taluttamisesta:

  • Hidasajo
  • Portit
  • Hätäjarrutus

M-luokan käsittelykokeen suorittamiseen on varattu aikaa 15 minuuttia, joista tehtävien suorittamiseen 10 minuuttia.

Ajokoe

Kevyellä nelipyörällä suoritetaan ajokoe liikenteessä.

M-luokan ajokokeen suorittamiseen on varattu aikaa 45 minuuttia, joista alkukeskustelu 5 minuuttia, ajaminen liikenteessä 30 minuuttia ja loppukeskustelu 10 minuuttia.

Tutkinnon vastaanottaja antaa todistuksen hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. Se oikeuttaa ajamaan M-ajokorttiluokan ajoneuvolla yhden kuukauden ajan Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varsinaisen mopokortin luovuttaa poliisi.

LÄHDE: www.trafi.fi